Национална мрежа за децата се присъедини към Международната коалиция за ратифициране на Трети факултативен протокол на КООНПД

Deca.bg Новини

Национална мрежа за децата стана член на Международната коалиция за ратифициране на Трети факултативен протокол на Конвенцията на ООН за правата на детето. Един от фокусите на работа на коалицията е да следи процеса на ратификация на документа в страните по света.

Третият факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето позволява на деца или на техни представители да депозират жалба пред Комитета по правата на детето на ООН, ако считат, че не са били подходящо възмездени за нарушение на техните права в собствената им държава. Процедурата дава възможност на Комитета да разглежда всяка жалба по същество и да изисква писмени обяснения от държавите.

Документът предвижда и процедура за събиране на информация от страна на Комитета за системни нарушения на правата на децата от страните членки и задължение на държавите да сътрудничат в това отношение. По този начин се създава не само още един орган за разглеждане на индивидуални жалби в лицето на Комитета, но също така се дава и ясно послание, че на тези жалби ще се отдават нужното внимание и значение.

Източник: Национална Мрежа за Децата