БХК в своя нов доклад: Държавата продължава да неглижира децата в риск

Deca.bg Актуално от БХК, Некатегоризирани, Прессъобщения

В кризисните центрове за деца в България се наблюдават системни нарушения на правата на децата.

Това стана ясно при представянето на работен вариант на доклада на Български хелзинкски комитет (БХК) «Кризисните центрове за деца в България през 2013 г». В обсъждането на констатациите и препоръките по време на кръгла маса в София, проведена на 13 декември 2013 г., взеха участие съдии от Районни съдища, експерти от МТСП, АСП, ДАЗД, директори на дирекции «Социално подпомагане», директори и психолози на кризисни центрове и изследователи и юристи от БХК и други НПО.

Представеният доклад е втори тематичен доклад на БХК, след публикувания през юни 2011 г. доклад, озаглавен „Кризисните центрове да деца в България – между социалната услуга и институцията”. Необходимостта от повторно изследване на правата на децата в тези институции се наложи, след като в продължение на две години и половина реформата на тази специфична социална услуга остана на заден план, въпреки че на провежданите обсъждания през първата половина на 2011 г., представителите на отговорните държавни институции се солидаризираха с констатациите и препоръките на БХК и изразиха готовност за иницииране на законодателни и структурни промени в системата на кризисните центрове, насочени към съобразяване с международните стандарти за правата на детето.

Последният доклад за пореден път акцентира на размиването на профила на тези центрове (14 на брой в България), като в тях освен деца, жертви на трафик и насилие, вече се настаняват и деца, които са извършители на „противообществени прояви”, деца със социални потребности и трудновъзпитаеми деца.

Участниците в кръглата маса се обединиха около тезата, че настаняването в кризисни центрове следва да се използва само като крайна мярка за деца, които имат действителна неотложна нужда от психосоциална интервенция. Във всички други случаи децата биха могли да бъдат насочвани към Центрове за настаняване от семеен тип или други социални услуги.

Докладът «Кризисните центрове за деца в България през 2013 г» е достъпен тук.