Ева Жечева: Малолетните родилки не биват разпознавани като деца в риск

Deca.bg Новини

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) заедно с Комисията по правата на децата, младежта и спорта в НС работи върху Национална програма за превенция на ранните раждания. Стратегията ще бъде готова до края на май, обяви пред БНР председателят на ДАЗД. Ева Жечева коментира в “Хоризонт до обед” тревожните данни за ранните раждания.

Национална програма за превенция на ранните раждания. Стратегията ще бъде готова до края на май, обяви пред БНР председателят на ДАЗД Ева Жечева коментира в „Хоризонт до обед“ тревожните данни да ранните раждания. Тя обяви, че по този проблем се работи върху

По думите й въпросът за ранните раждания е бил подценяван през годините, като са се намирали оправдания в етнокултурните норми. „В повечето лечебни заведения не не отчита като медицински проблем износването и раждането на дете от малолетна майка. Има неразпознаване на малолетните родилки като деца в риск“, заяви Ева Жечева. Тя коментира, че за да се реши проблемът, трябва да се търсят координирани и интегрирани политики между здравеопазването, образованието и социалната политика.

Жечева обясни, че стратегията няма да е концентрирана само върху малолетните родилки. „В България всяка професионална сфера има нужда от ясно разписани правила и норми. Трябва да има ясно разписана процедура за риска от изоставяне“, каза още Жечева и добави, че ще има упълномощено лице от персонала в болниците, което да познава законите, свързани с децата и да знае как работи системата за закрила на детето.

Според данните на ДАЗД от началото на януари 2013 до края на септември 2013 година са регистрирани 25 162 родени деца (в София град, София област, Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе). От тях:

– 24 302 деца са родени от майки над 18-годишна възраст;

– 24 деца са родени от малолетни – под 14 години;

– 836 деца са с майки във възрастовата група от 14 до 18 години;

– 224 са родените деца с увреждания и/или малформации;

– 197 са мъртвородените деца.

Източник: Дневник