Проверка потвърди, че децата в интернатите са бити и заплашвани

Deca.bg Новини

Системна липса на грижи и злоупотреби с настанени в интернати деца установи проверка по разпореждане на Върховната административна прокуратура, съобщи БНР. Тя е извършена в седем специализирани училища за деца с проблеми в поведението.

Лишени от грижи са били 265 деца между 11 и 18 години. Най-честите нарушения са свързани с налагането на наказания, между които бой,  неспецифичен труд, унижения и заплахи.

Сегашното състояние на интернатите няма механизми и практики, които да гарантират професионална грижа, са изводите на дирекцията за контрол на правата на детето към Агенцията за закрила на детето. В интернатите няма професионалисти, които да се погрижат за връщането на децата към нормална обществена среда и повечето от тях остават там до максималния срок от три години.

Повод за намесата на прокуратурата станаха фрапиращи нарушения в социално-педагогическия интернат в село Стралджа, Ямболско. Сигналът за следи от насилие при част от възпитаниците на интерната беше подаден в началото на септември от доброволци от Франция.

Източник: Дневник