В общ доклад ЕС и УНИЦЕФ призовават за по-малко деца в интернати и за реформи в детското правосъдие

Deca.bg Доклади и становища

Въпреки реализираните реформи в положителна насока за децата в Централна и Източна Европа, и Централна Азия, все още пред тях стоят сериозни пречки по отношение детското правосъдие, сочи последният доклад на ЕС и УНИЦЕФ, представен на конференция по темата.

Докладът Детско правосъдие в ЦИЕ: Напредък, Предизвикателства, Пречки и Възможности“ посочва, че броят на децата осъдени на затвор в региона, е намалял. Става ясно обаче, че децата са обект на лошо отношение, често стигащо до малтретиране във всички страни, включени в изследването. Допуска се и изпращане в строг тъмничен затвор в приблизително всички от страните.

Законодателството в много от тях се приближава стъпка по стъпка до международните стандарти. И най-важното, промените, които касаят утежнения законодателен стил, заедно с други реформи водят до значително намаляване на броя деца в затворите.

Въпреки постигнатия напредък, все още има много, което да се направи, когато говорим за правата на децата.Трябва да се преодолее институционализирането на децата и да се намали бюрокрацията в процеса на подкрепа на семействатаКато нашата намеса не свършва с това. Изключително важно е  съседните страни не просто да се придържат към международните стандарти за правата на човека, те трябва да приложат ефективно най-новите и приети практики в наказателно право, които в някои страни са изключително прогресивни“каза Щефан Фюле, Европейски Комисар по разширяването и съседската политика при встъпителната си реч на конференцията.

“Колкото повече деца в конфликт със закона са изолирани от обществото, толкова по-трудно ще е да ги излекуваме после“, каза Йока Брандт, Заместник Изпълнителен Директор на УНИЦЕФ. “Напредък има, но правосъдието често е сляпо за нуждите на децата. Системите за правосъдие трябва да се нагодят към децата и да са в съзвучие с техните права.”

В конференцията на високо равнище се включиха 120 министъра на правосъдието, омбудсмани и представители на гражданското общество, международни организации и ЕК. Заседателите проведоха тематични дебати по проблемите, посочени в доклада, който е плод на тригодишен проект, финансиран от ЕК и съчетава интервюта с деца и наличните оценени и проблемни случаи. Страните, включени в проекта, са Армения, Азърбайджан, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан и Украйна.

Проектът цели промени в законодателството и капацитет за изграждане на алтернативи на интернатите. Проучването, което бе реализирано от УНИЦЕФ, омбудсманите и гражданското общество, относно тормоза и малтретирането на деца и свидетелствата на децата за побой, изнасилване и унижения зад решетките, цели ангажиране на властите за борба с тези практики.

ЕС и УНИЦЕФ приветстват усилията от страна на правителствата в региона, включително страните, на които им предстои присъединяване в европейския съюз, по разширяване обхвата на реформите по посока на спазване на правата на децата в контекста на детското правосъдие. По-всеобхватните реформи ще сложат край на безнаказаността на властите и ще осигурят правна защита на всички деца, които са жертви или свидетели на престъпления.

Източник: УНИЦЕФ