Обявиха 13 юни за Ден, посветен на перинаталната загуба

Deca.bg Актуално от БХК, Новини, Прессъобщения

Една година след началото на кампанията деца продължават да се изгарят като биологични отпадъци

София, 13 юни 2013 г.

Една година след началото на кампанията “Децата ни не са биологичен отпадък”, стартирана през 2012 г. от 13 неправителствени организации, нехуманната практика продължава.

За това съобщиха днес две от организациите начело на кампанията – Фондация “Макове за Мери” и Български хелзинкски комитет.

Те напомниха, че всяка година в България се раждат около 600 мъртвородени бебета. Това е изключителна травма за техните родители. В същото време те нямат правото нито да кремират, нито да погребат децата си. В България всички мъртвородени или починали непосредствено след раждането си бебета на практика стават собственост на болницата, която ги изгаря като “биологичен отпадък”, заедно с всякакви други болнични отпадъци. Така родителите не могат дори да получат урна с прахта на бебето си или гробно място, което да посещават – изключително важен момент от процеса на скърбене.

Подобна нехуманна практика не съществува в нито една от останалите страни-членки на Европейския съюз. Много международни изследвания категорично доказват изключителната важност на сбогуването с починалото дете за траурния процес на родителите. При родители, които са получили възможност да се сбогуват с бебето си, се наблюдават значително по-малко депресивни и тревожни разстройства и по-бързо възстановяване.

“Кампанията никога не е спирала“, обчсни Бояна Петкова, лекар, майка на мъртвородено дете и председател на Фондация “Макове за Мери”. Тя съобщи, че са постигнати положителни становища от всички релевантни министерства за промяна на Закона за гражданската регистрация (ЗГР), правеща възможно погребването и кремацията на мъртвородените бебета. Тъй като с падането на правителството преди няколко месеца пропадна и гласуването на промяната в ЗГР в парламента, това следва да се случи в настоящото Народно събрание.

Организаторите са стартирали онлайн петиция, която настоява за спешно приемане на промените. Всеки гражданин, съпричастен с каузата, може да я подкрепи на адресhttp://www.peticiq.com/sprete-izgarianeto-na-myrtvorodenite-bebeta. През изминалата година над 2000 души изпратиха писма до министрите на здравеопазването и правосъдието, с искане за незабавна промяна на нехуманната практика.

Организациите обявиха 13 юни за Ден, посветен на перинаталната загуба.  На тази дата ще се почита паметта на десетките хиляди бебета, които са били изгорени като биологичен отпадък в България, и ще се заостря общественото внимание към темата.

Допълнителна информация:

Причина за изгарянето на мъртвородените или починалите непосредствено след раждането си бебета като биологични отпадъци са съществуващите текстове в Закона за гражданската регистрация (чл. 61, според който препис-извлечение от акта за смърт представлява разрешение за погребение) и в Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници. В момента се изисква наличието на акт за раждане и акт за смърт, ЕГН и име, за да се случи погребение или кремация. Мъртвородените бебета няма как да получат всички тези документи.

Принцип в държавите-членки на ЕС е да е предвидена изрична възможност (право) за погребване на тези деца, независимо от тяхната възраст и тегло:

– Когато са родени под съответния определен минимум на жизнеспособност (обичайно 500 гр. или 22-24 гестационни седмици), те се третират като “операционни отпадъци”, които или се изгарят/погребват от болницата по хуманен, зачитащ човешкото достойнство начин, или се предоставят на родителите при желание от тяхна страна, за да организират те индивидуално погребение.

– Когато са над определените минимални тегло/възраст, те се третират като мъртвите тела на всички останали починали човешки същества. В този смисъл се предвижда и принципно задължение на родителите да извършат погребение, съгласно изискванията на съответното действащото законодателство. При отказ от страна на родителите се предвижда задължение за съответната държавна или общинска институция да извърши анонимно погребение.