БХК представи алтернативен доклад пред Комитета на ООН по икономически, социални и културни права

Deca.bg Актуално от БХК, Новини, Прессъобщения

Българския хелезинкски комитет (БХК) предаде алтернативен доклад на Комитета на ООН по икономически, социални и културни права във връзка с провеждането на 49-тата сесия през ноември, която ще включва разглеждане на ситуацията по спазване на Международния пакт за икономическите, социални и културни права в България. Това стана възможно, след като през 2009 г. България най-накрая предаде официалния държавен доклад, с близо десет години закъснение. Обичайната периодичност на представянето на тези доклади е между две и пет години.

Алтернативният доклад на БХК разглежда редица въпроси, включително достъпа на ромите до образование, здравеопазване и жилища, достъпа на бежанците до трудовия пазар и социално подпомагане, продължаващата практика да се настаняват деца в институции, състоянието на децата с увреждания, настанени в институции, достъпа на децата с увреждания до образование, достъпа до възрастните с увреждания до трудовия пазар и здравеопазване.

През последните години България е въвела редица политики и законодателни мерки във връзка с изпълняването на пакта. Някои от мерките са имали положителен ефект, особено по отношение на деинституционализацията на грижите за деца, но в други сфери предприетите законодателни и политически мерки до голяма степен остават само на хартия. Това е особено вярно за интеграцията на ромите.