Детското правораздаване – има концепция, няма промяна

Deca.bg Публикации

На 2 април тази година Националният статистически институт (НСИ) огласи, че през 2011 г. 12 223 деца – малолетни и непълнолетни, са водени на отчет в детска педагогическа стая за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. Увеличението в сравнение с предходната година е с 200 водещи се на отчет.

През 2011 г. 6 573 деца са се водили на отчет заради извършени престъпления, от които за извършване на кражби 4 155 и 8 123 за извършване на противообществени прояви – най-често за „бягство от училище“.

Спомням си… 16 юни 2011 г., съдебна зала на Окръжен съд – Ловеч. Двама униформени въвеждат скоро навършилата 16 години А.Р.К. Свалят й белезниците от ръцете. Момичето е приведено, обуто с джапанки, кичури сплъстена коса неуспешно се опитват да прикрият уплашеното й лице. Делото е за обжалваната от служебния й защитник мярка за неотклонение, наложена й от Районния съд – Троян, в изпълнение на която непълнолетното момиче вече втора седмица се намира в следствения арест в Ловеч… Слушам пламенната реч на прокурора, който убеждава съда как обществото трябва да бъде предпазено от непълнолетната А.Р.К., а това може да стане единствено и само ако тя остане с непроменена мярка, т.е. в ареста, до приключване на делото… Вече се съмнявам – не бъркам ли…, това ли е същото момиче, което е задигнало мобилен телефон, оценен на 35 лева, и банкнота от 20 лв… Не, не бъркам… Служебният защитник въвежда съда в историята на момичето – майка й е починала, баща й работи като дървосекач в друго населено място, тръгва на работа в понеделник сутрин и се връща в петък вечер, в събота и неделя не изтрезнява…, детето се грижи за себе си САМО, а през седмицата е оставено без какъвто и да е надзор. Два пъти преди да извърши „престъплението” А. е викана в детска педагогическа стая, за да дава обяснения защо вече не ходи на училище (има завършен 7 клас, при това с добър успех). Но никой не изследва отговорите й в дълбочина, с нея никога не е работил социален работник или психолог, не й е предлагана помощ. Попада в неподходяща компания на две момичета и под тяхно влияние извършва в много кратък период от време три кражби. Пасивното към нея до момента общество изведнъж се мобилизира и се появява изневиделица в живота й, за да й потърси отговорност  за стореното и да я тикне зад решетките. Този път реакцията е светкавична – за три кражби са образувани три досъдебни производства, по още едно от които момичето е също с постановена мярка за неотклонение „задържане под стража“!

Детето се е водело на отчет в детска педагогическа стая за бягство от училище. Какво означава това? Освен осведомителна роля за обществото, регистрацията в ДПС води ли до достатъчно ефективна индивидуална работа с регистрираните? Косвен негативен отговор на този въпрос даде самото правителство на Република България. На 3 август 2011 г., кабинетът прие Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето. По повод концепцията тогавашният зам.-министър на правосъдието г-жа Даниела Машева каза, че се предвижда цялостна промяна в държавната политика в областта на правосъдието за детето, като съществуващият репресивен подход ще бъде изоставен и заменен с превантивни, възпитателни и хуманни мерки относно децата в риск. Концепцията предвижда и конкретни организационни мерки:

  • повишаване на капацитета на ДПС,
  • създаване на широк комплекс услуги, които да отговорят на потребностите на децата с поведенчески отклонения за преодоляване на отклоненията,
  • закриване на ЦКБППМН и МКБППМН,
  • мораториум върху настаняването на деца във ВУИ и СПИ. Закриване на СПИ,
  • независима оценка на материалните и институционалните възможности на ВУИ да се трансформират в заведения за подкрепа на деца в риск.

Вече изминаха 8 месеца от приемането на концепцията и 4 месеца от встъпване в длъжност на новия министър на правосъдието. Все още кабинетът на г-жа Диана Ковачева обаче не е изявил публично позицията си по отношение на детското правораздаване и предвидените в концепцията мерки.

НСИ публикува данните за водещите се на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни, но те бяха коментирани единствено от журналисти. Нито един представител на отговорен държавен орган не прие поканата да отговаря на въпроси, които тази информация повдигна…

Авторът Елица Гергинова е юрист, работи като изследовател в програма „Мониторинг и изследвания” на БХК.

Източник: сп. Обектив