Българският хелзинкски комитет категорично подкрепя проекта за Закон за детето

Deca.bg Прессъобщения

Българският хелзинкски комитет категорично подкрепя проекта за Закон за детето.

Законопроектът осигурява реална възможност на детето да бъде чуто, разбрано и зачетено. Това е правилният, синхронен с международното право път на развитие на националното ни законодателство. Този законопроект отговаря на остра необходимост от защита на правата на децата, независимо дали те живеят в семейства или при условията на друг вид грижа.

Законопроектът има няколко недостатъка, но те могат и трябва да бъдат поправени. Те не водят до девалвиране на основните му ценности и не отменят нуждата от правна и социална промяна, каквато той предлага.

Вместо истеричен патос, в който прозира дълбока тревога, че държавата може да разпознае провала на някои родители във възпитанието на децата им, е време да признаем, че детето е човек – индивид, комуто се дължи разпознаване, признание, внимание, зачитане и грижа. Днес е времето, когато трябва да сторим това. В измеренията на детския живот, всяко отлагане на това зачитане на индивидуалността и пропускът да се предложи грижа, когато тя е истински потребна, води до травми, които бележат целия живот и дори отнемат живот.

БХК е особено разтревожен от появилите се в публичността критики на законопроекта, свързани с мерките, които той предвижда срещу насилието над деца от страна на техните родители и близки. Съвременното международно право не допуска такова насилие под никаква форма, включително като „премерена физическа болка с цел дисциплиниране”. Държавата е длъжна и по сега действащото законодателство да предприема мерки за противодействие на такива практики чрез ефективното им разследване и наказване на извършителите, както и чрез превенция.

В подкрепа на конструктивния диалог за прецизиране на разпоредбите на законопроекта БХК предлага конкретни идеи за усъвършенстването им.

Тук ще намерите цялото становище на Български хелзинкски комитет по проекта за Закон за детето.