Кампания „Детство без решетки”

Входът на домовете за деца продължава да бъде широко отворен

Кризисните центрове за деца


Кампанията „Детство без решетки” цели да постигне цялостна реформа в сферата на детското правосъдие. Всеки ден без реформа в детското правосъдие е един ден по-малко детство. Подкрепете петицията сега!

Няколко години след старта на процеса по деинституционализация в България входът на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години продължава да бъде широко отворен, посочва доклад на БХК.

Доклад за състоянието на правата на децата, настанени в кризисните центрове в България.